کد کوتاه جعبه های محتوا

کنترل جعبه های محتوا، کنترل رنگ، پیش زمینه و آیکون و اندازه ها.

۴ استایل طراحی

کنترل های مختلف طراحی جعبه های محتوا.

ستون های ۱ تا ۶

انتخاب ستون های ۱ -۶ برای جعبه های محتوا

سازگار با فونت آیکون ها

کنترل آیکون ها و انتخاب و آپلود آیکون سفارشی و یا استفاده از فونت آیکون ها.

کنترل استایل

کنترل کامل آیکون ها، کادرها، حاشیه ها و رنگ.

پایان گزینه های محتوا