شرت کد چک لیست ها

مجموعه ای چک لیست های کاربردی آوادا.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

کنترل استایل آیکون

کنترل رنگ و استایل آیکون ها

 • لیست ۱ با آیکون سراسری

 • لیست ۲ با آیکون سراسری

 • لیست ۳ با آیکون سراسری

 • لیست ۱ با آیکون خاص

 • لیست ۲ با آیکون خاص

 • لیست ۳ با آیکون خاص

 • فهرست آیتم ۱ بدون دایره

 • فهرست آیتم ۲ بدون دایره

 • فهرست آیتم ۳ بدون دایره

اندازه چک لیست

انتخاب آیکون لیست با اندازه کوچک، متوسط و بزرگ

 • آیتم ۱ کوچک

 • آیتم ۱ کوچک

 • آیتم ۳ کوچک

 • آیتم ۱ متوسط

 • آیتم ۲ متوسط

 • آیتم ۳ متوسط

 • آیتم ۱ بزرگ

 • آیتم ۲ بزرگ

 • آیتم ۳ بزرگ

پایان گزینه های چک لیست

توضیحات و کنترل های چک های لیست های آوادا را مشاهده و بررسی کردید.

بیش از ۱۰۰,۰۰۰ خرید موفق قالب آوادا

خرید قالب فارسی آوادا